June 10, 2014

Volksverhuizing: de bijen zijn gearriveerd.

Stadsimker Jan van de Waerdt: heeft een tweetal volken voor de Tuinfabriek geselecteerd. Voor de bijen is de plaats waar ze komen te staan zeer belangrijk; na verplaatsen gaan ze zich eerst ínvliegen. Daarbij oriënteren ze zich op nieuwe plaats. De eerste paar dagen zijn er dus veel bijen te zien voor de kasten en gaan de bijen ook op zoek naar nectar. De zoekbijen vliegen overal heen en geven dan in de kast door waar voedsel te halen is; als ze wat vinden richten de bijen zich op die voedselbron en nemen ze de kortste route. Verder kan een volksverhuizing alleen plaatsvinden als de bijen niet meer vliegen en allemaal thuis gekomen zijn. Dat is 's avonds als het donker is. Daarom zijn de bijen afgelopen maandagavond al geplaatst. Naar verwachting gaan volgende week de lindebomen in de buurt van Hoog Catharijne bloeien en kunnen de bijen meteen aan het werk.

De bijenstallen van Jan van de Waerdt.

Ze zijn gearriveerd en staan op de kweektafel van de Tuinfabriek. Die hebben we voorlopig toch niet nodig want alle stekjes staan inmiddels in de teeltbakken.

Bijenstallen zijn bouwconstructies waarin bijenkorven staan opgesteld; vooral die ten behoeve van de winning van honing, maar ook voor de bestuiving van o.a. fruitbomen.

Stadimker Jan van de Waerdt: "Zelf vind ik het wel een grappig experiment om te zien wat de bijen gaan doen."
We zijn benieuwd wat de bijen vinden van het leven bovenop Hoog Catharijne. En we wachten met spanning af hoe de honing uit de Tuinfabriek zal smaken.

June 21, 2014

Bijennieuws

De stadsimker Jan van de Braendt bij zijn observatiekast tijdens de bijenworkshop op 11 mei 2014. Foto: Aafke Holwerda

Nieuws van onze stadsimker: Afgelopen middag de bijenvolken gecontroleerd; ze bleken veel nectar te halen. Een verstoring vinden ze dan niet leuk; zelf maar één prikje gehad bij het opruimen. Bij zwaaien of wegwuiven komen de bijen naar je toe. Pas als ze verstrikt raken (in haar of baard) willen ze steken: in dat geval eerst (dood)wrijven en dan verwijderen.

Nu de bijen al veel nectar hebben gehaald bleek de kast van de volken al helemaal vol; daarop staat nu de extra honingkamer met tien lege raampjes. In het andere volk heb ik twee lege ramen gehangen voor bouwen (en vullen) van raat. Mogelijk moet daar over aantal dagen ook een extra honingkamer op.
Net als afgelopen middag probeer ik dat te doen op een moment dat weinig of geen andere mensen in de buurt zijn.

Als de linde uitgebloeid is kan na 10-14 dagen honing geoogst worden; dan breekt een periode aan van weinig bloeiende nectarbloemen – juli – en moeten ze mogelijk gevoerd worden (en behandeld worden tegen mijten).

Wat mij betreft blijven ze staan tot verplaatsing van de tuin geregeld is; daarna moeten ze in ieder geval een eind weg gezet worden anders vliegen ze terug naar de oude plek.

June 22, 2014

Bijennieuws

Bijen voelen tijdens de bijenworkshop op 11 mei. foto: Aafke Holwerda

Onze kippenfluisteraar Ida is gestoken door een boze bij.
Over de reactie die optreed nadat je door een bij gestoken bent: Bij de eerste paar keer dat je gestoken wordt reageert lichaam met een algemene afweer die in dichtstbijzijnde klier wordt opgeroepen. Die maakt extra afweercellen aan en geeft een aspecifieke reactie.
Als je vaker gestoken wordt de reactie steeds specifiekere: Er treedt dan immunisatie op waardoor je ongevoeliger wordt voor de stoffen in bijensteek. De zwelling na een steek wordt met name veroorzaakt door het mierenzuur en verdwijnt na paar dagen.

Omdat de bijen op dit moment zeer royaal nectar halen plaatst de imker dinsdag nog een extra honingkamer voor het tweede volk. Dat is een kwestie van paar minuten werk, maar omdat de bijenstal niet afgesloten is zal de imker vooraf iedereen die in de Tuinfabriek rondloopt vooraf even waarschuwen. Als de imker aan het werk is kan je dus beter wat afstand tot de bijenstal houden.

Over 3 weken wordt de honing geoogst en lijkt erop dat het een prima jaar is voor lindebloesemhoning! We kijken al uit naar de proeverij.

July 17, 2015

Stadsimker aan het werk

Op 16 juli, tijdens een werkdag van de tuinfabriek, inspecteerde onze stadsimker Jan de bijenvolken op het dak.

De bijen produceren vollop honing en er kan over een paar weken voor het eerst geoogst worden.

September 24, 2015

De Tuinfabriek op TV

17 augustus 2015 - Opname Beestengeluk, SBS6

Op zaterdag 3 oktober zendt SBS6 een item uit over de Tuinfabriek. Het is onderdeel van het programma Beestengeluk. Het regende enorm tijdens de opnames dus we zijn benieuwd hoe de Tuinfabriek overkomt. In twee latere uitzendingen worden specifieke onderdelen uitgelicht. Een item over onze stadsimker en zijn bijen op het dak en een speciaal over de Barnevelder krielen. De precieze data zijn hier later ook te vinden.

Tuinman Rob Verlinden op zoek naar bijzondere tuinen en dieren.

De bij in het midden is de koningin, te herkennen aan de witte (typex) stip.

September 25, 2015

De Tuinfabriek op TV (2)

Net de uitzenddata van SBS6 Beestenboel ontvangen:

Aanstaande zaterdag 26 september om 16.25 wordt het eerste item over onze stadsimker Jan en zijn bijen uitgezonden. Op zaterdag 3 oktober, om 16.25 uur wordt de Tuinfabriek als daktuin belicht. Op zaterdag 17 oktober 16.25 uur om zijn onze Stadse Barnevelder krielen aan de beurt.

Het regende enorm tijdens de opnames dus we zijn benieuwd hoe de Tuinfabriek overkomt. Volgens Denise van SBS: "zijn het echt heel leuke items geworden. Onderduiken is zeker niet nodig! Handtekening oefenen wellicht wel."

September 29, 2015

Stadsimker Jan op TV

Voor degene die rechtstreeks naar het item over de bijen willen doorschakelen. Het item start bij minuut 14 en stopt bij 17.40.

Link naar Beestengeluk aflevering 50

Studio Ester van de Wiel, de Tuinfabriek