April 3, 2013

Compostmachine

In hoog Catharijne zijn veel bedrijven die groente, fruit en keukenafval hebben. Soms zijn het niet op tijd verkochte produkten uit het versschap, restjes onopgegeten lunch, koffiedrap of schilafval tijdens het koken. Ook de bewoners van de appartementencomplexen boven op het winkelcentrum hebben keukenafval. De tuinfabriek verzamelt het organische afval en zet meerdere composteringsystemen in om het afval te verwerken tot voedzame teelaarde.

Er is veel GFT afval in het hele complex aanwezig die de basis kan zijn voor grondwinning.

Het complex van Hoog Catherijne heeft vele platte daken die geschikt zijn voor het aanleggen van een groene tuinwereld. De basis voor een tuin is grond. De grond kan natuurlijk van elders op het dak gebracht worden maar dat is een omslachtige en kostbare aangelegenheid. Met tijd en aandacht kan de organische reststroom van het complex als basismateriaal ingezet worden en kan de compostinstallatie langzaamaan de daken voorzien van een laag teelaarde. De manifestatie Call of the Mall wordt aangegrepen om te starten met een composteringsproef. Als de tuinfabriek goed blijkt te werken kunnen er meerdere tuinen met verschillende kararkteristieken op de daken gaan groeien. Voor dit groeiseizoen is gekozen een eetbare tuin aan te leggen met groente en fruit.

Studio Ester van de Wiel, de Tuinfabriek